Tuesday, August 24, 2010

Senarai 10 Sungai Terpanjang Di Dunia

1) Sungai Lena, Russia - dengan panjang 4400km.
2) Sungai Amur diantara Eropah dan Asia dengan panjang 4444km.
3) Sungai Congo, Afrika - dengan panjang 4700km.
4) Sungai Ob-Irtysh, antara Eropah dan Asia - panjang 5410km
5) Sungai Kuning Huang Ho, China dengan panjang 5464km.
6) Sungai Yenisei - Angara - Selenga (diantara Russia dan Mongolia) dengan panjang 5539.
7) Sungai Mississippi, Misouri, Amerika Utara - dengan panjang 6275km.
8) Sungai Yang Tze /Chang Jiang, China dengan panjang 6300km.
9) Sungai Amazon, Amerika Selatan dengan panjang 6400km.
10) Sungai Nil, Mesir - dengan panjang 6690km.